Nowy termin Walnego Zebrania

Informujemy o wynikach wyborów Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów oraz zmianie terminu samego Walnego Zebrania.