Spotkanie z europosłem Ryszardem Czarneckim w Knurowie

Prawo i Sprawiedliwość wysłało swoich członków w Polskę.  Do Knurowa w niedzielę przyjechał na zaproszenie posła Piotra Pyzika europoseł Ryszard Czarnecki.  Spotkanie odbyło się w Izbie Tradycji Górniczej  NOT KWK Knurów.

W pierwszej części spotkania Ryszard Czarnecki wygłosił krótką przemowę o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i w euro parlamencie, gdzie do nie dawna był jednym z wiceprzewodniczących.

Ciekawsza okazała się druga część spotkania, w której uczestnicy mogli prowadzącym zadawać pytania. Pierwsze dotyczyło udziału naszej kadry narodowej w mistrzostwach piłki nożnej w Rosji. Według zapytanego o bojkot wydarzenia, Czarnecki stwierdził, że reprezentacja powinna zagrać, natomiast na mistrzostwa nie wybierze się na pewno prezydent Andrzej Duda.

Kolejne pytania były coraz trudniejsze. Pytano między innymi o skutki przyjęcia ustawy 447 i obecnej napiętej relacji polsko-żydowskiej. Zwrócono uwagę na nierozwiązany spór o Jedwabne. Pytający skrytykowali również nieskuteczną politykę medialną rządzących.

Z uwagi na pracę europosła i zdobyte doświadczenie, część pytań dotyczyła prac nad obecnym siedmioletnim budżetem unijnym. Dowiedzieliśmy się, że na obecnym etapie w dwóch dziedzinach nastąpiło obniżenie sumy pieniędzy wypłacanych Polsce. Jedną z nich jest rolnictwo. Zwrócono również uwagę na fakt, że po 14 latach naszego członkowstwa w Unii Europejskiej, nasi rolnicy dostają dalej o wiele mniejsze dopłaty niż rolnicy starej Unii Europejskiej. Poruszono kwestię Brexitu, zmian w przyszłym euro parlamencie i możliwościach dla Polski. Okazuje się, że w projekcie przyszłego parlamentu europejskiego, Polsce przyznano jeden dodatkowy mandat poselski, a porównywalnej Hiszpanii pięć. Taka unijna sprawiedliwość.

Jako, że spotkanie zorganizowano w budynkach knurowskiej kopalni, poruszono kwestię walki z polskim węglem. Z jednej strony to kwestia ideologii, obłudnej wiary zachodnich lewaków w ekologię, z drugiej czysta wyrachowana konkurencja. Po prostu nasz skarb narodowy jest nie na rękę wielu europejskim koncernom i grupom interesów. A w połączeniu z swoistą alergią na węgiel promowaną na zachodzie, to mieszanka śmiertelnie niebezpieczna dla naszego górnictwa.

Z lokalnych tematów zapytano jak można pozyskać środki na rewitalizację knurowskich familoków. Bo jak słusznie zauważono, remont jednego budynku w ciągu kilku ostatnich lat, to zdecydowanie za mało. Europoseł przypomniał, że przyznanie unijnych środków na to jest w kwestii urzędu marszałkowskiego w Katowicach i działaniu lokalnej władzy.

Na spotkaniu byli również przedstawiciele leśników. Podzielili się informacją że do 2020 roku uzyskamy 30 procent zalesienia kraju. Nie jest więc prawdą, że zajmują się tylko wycinką Puszczy Białowieskiej. Tak jakby chcieli ich widzieć w niektórych mediach.

Na spotkaniu obecni po za europosłem Ryszardem Czarneckim byli również posłowie Piotr Pyzik i Jarosław Gonciarz. Przyszło również kilku działaczy knurowskiej Solidarności z przewodniczącym Krzysztofem Leśniowskim na czele, członkowie sympatyków Gazety Polskiej, sympatycy PiSu i zwykli mieszkańcy, zaciekawieni spotkaniem i możliwością zadania pytań. W końcu lepiej uzyskać informację z pierwszej ręki, niż posiłkować się telewizją, Internetem czy gazetą. I oto nam właśnie chodziło. Zapraszamy tym samym innych polityków i inne opcje polityczne, by również zorganizowali takie spotkania i pozwolili się poznać wyborcom. I podzielili się swoją wiedzą.