Porozumienie płacowe podpisane – podwyżki płac i zwrot utraconych świadczeń za 2016 rok

W dniu dzisiejszym Zarząd JSW S.A. podpisał razem z reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi porozumienie płacowe. Nasze żądania które w tekście porozumienia zaznaczono wytłuszczonym tekstem zostały zrealizowane w następujący sposób: 7 procent wzrostu wynagrodzenia od czerwca 2018 roku ( wzrost stawek zaszeregowania i Karty Górnika).  Dodatkowo mają zostać zwrócone 14 pensja za 2016 rok z terminem do 20 lipca i deputat węglowy za 2016 rok, który zostanie wypłacony do końca października, po wnikliwej analizie finansowej za III kwartał. 

Jest to wielki sukces Solidarności i innych związków zawodowych wchodzących w skład Reprezentatywnych Organizacji Związkowych działających w JSW S.A. Nasze żądania zostały uwzględnione i jak widać na załączonym dokumencie podpisane, i wchodzą w życie. 

Załączniki do porozumienia opublikujemy po ich podpisaniu przez Zarząd JSW S.A.