Z OSTATNIEJ CHWILI: Wiemy kiedy i ile wypłacą zaległego deputatu węglowego za 2016 rok

Wielu z was pyta kiedy wypłacą uzyskany w  wyniku porozumienia z JSW ekwiwalent za deputat węglowy którego zrzekliśmy się w 2016 roku dla ratowania spółki. Wypłata odbędzie się „30 października”. Każdy uprawniony otrzyma 3874,00 zł netto. 

AKTUALIZACJA: Po naszych naciskach termin wypłaty przyspieszono do 26 października.

O