XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

Rozpoczął się uroczysty 29. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, na którym obecny jest prezydent Andrzej Duda.

Hymnem państwowym rozpoczął się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda powitał dostojnych gości. Zanim to nastąpiło, minutą ciszy uczczono pamięć członków związku, którzy odeszli w minionej kadencji „na wieczność”. 

– Dzisiaj kulminacja święta NSZZ Solidarność. Ten zjazd w Częstochowie jest wyjątkowy, już mówiłem, że modliliśmy się na Jasnej Górze, zawierzyliśmy Solidarność Matce Boskiej Częstochowskiej, to wielkie wydarzenie. Spotykamy się w 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Doskonale wiemy, jako ludzie Solidarności, że nie byłoby celebrowania tej wspaniałej rocznicy, gdyby nie Solidarność, gdyby nie zryw robotników w 1980 r. To kolejna wspaniała rocznica, 40. rocznica pontyfikatu Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, bez którego nie byłoby Solidarności. Cieszę się, że możemy spotkać się w Częstochowie, że możemy historycznie gościć na zjeździe sprawozdawczym prezydenta Najjaśniejszej RP Andrzeja Dudę. Dziękujemy, że jest pan z nami. Cieszę się, że jest z nami premier Beata Szydło. Jest z nami przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, pani Elżbieta Rafalska – powiedział przewodniczący Piotr Duda.

Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu wskazał, że tegoroczny Krajowy Zjazd Solidarności ma szczególne znaczenie w kontekście przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent podziękował Solidarności za historyczną rolę, jaką związek odegrał w najnowszej historii Polski, ale również za obecną działalność związku. – Jako ruch ludzi pracy sprawujecie kontrolę nad tym, czy państwo polskie i polska władza funkcjonuje w sposób właściwy – powiedział Andrzej Duda   
 
Wicepremier Beata Szydło podkreśliła, że program realizowany od trzech lat przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest w znacznej części owocem spotkań i rozmów z przedstawicielami Solidarności. –Bardzo często wasze krytyczne spojrzenie, wasze uwagi pomagają nam utrzymać się w tych ryzach, które przyjęliśmy w 2015 roku, by wypełnić to wielkie zobowiązanie wobec Polaków. Za to również dziękuję – mówiła wicepremier Beata Szydło. 
 
Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podziękowała Solidarności za  prospołeczne projekty przygotowane przez związek, w tym w szczególności za ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele oraz inicjatywę dotyczącą obniżenia wieku emerytalnego. Wskazała również na wiele korzystnych dla pracowników rozwiązań, które udało się wypracować wspólnie z NSZZ Solidarność w  ramach Rady Dialogu Społecznego. Wśród nich wymieniła m.in. wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej czy likwidację tzw. „syndromu pierwszej dniówki”.
 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność jest najwyższą władzą w związku. Podczas obrad w Częstochowie, które potrwają do 26 października, delegaci wybiorą przewodniczącego i skład Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na kolejną kadencję oraz wytyczą kierunki działania związku na najbliższe lata. 
 

Pod koniec pierwszego dnia obrad został  wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Na kolejną kadencję został nim Piotr Duda. Uzyskał poparcie 248 delegatów spośród 267, którzy wzięli udział w głosowaniu przeprowadzonym podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Częstochowie. Nie miał kontrkandydata.

Naszym reprezentantem na Zjeździe Krajowym był przewodniczący Krzysztof Leśniowski, który na obrady zabrał gwiazdę boksu i Solidarności, Damiana Jonaka.