Strajk nauczycieli – co zrobić jeśli szkoła nie zapewni opieki dla dzieci

Od dłuższego czasu zapowiadany jest strajk nauczycieli. Jak dotąd nie ma pewnych informacji, czy i które placówki będą faktycznie protestować. Jeśli jednak nauczyciele zgodnie z zapowiedziami rozpoczną strajk 8 kwietnia, może dojść do sytuacji, że w szkole nie będzie osoby, która zajmie się dziećmi. Pojawia się więc pytanie, co może zrobić rodzic, aby dziecko nie pozostało bez opieki. Rozwiązania są dwa.

1. Zasiłek opiekuńczy

Jest to rozwiązanie, z którego może skorzystać rodzic zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub który prowadzi własną firmę.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje między innymi ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Warunkiem jego otrzymania jest to, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę dziecku – za wyjątkiem dzieci do lat 2, gdzie nie ma to znaczenia.

Pojawia się pytanie, kiedy można mówić o tym, że sytuacja jest nieprzewidziana. Czy w przypadku strajku nauczycieli, o którym mowa od dłuższego czasu, można mówić o sytuacji nieprzewidzianej? Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 marca 1979 r. (sygn. akt II UZP 4/79, OSP 1980/7/130) stwierdził, że za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym pracownik został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje bez okresu wyczekiwania. – Oznacza to, że wystarczy samo zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego. Nie trzeba podlegać ubezpieczeniu chorobowemu przez 30 dni dla ubezpieczenia obowiązkowego lub 90 dni, gdy składka chorobowa jest dobrowolna, aby ten zasiłek otrzymać.

Pracownik ma prawo do tego świadczenia od momentu zatrudnienia. Wymiar zasiłku opiekuńczego to 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem lub dziećmi.

Jakie dokumenty złożyć, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć druk Z-15A, do którego warto dołączyć oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.

Z punktu widzenia finansowego jest to jednak mniej korzystne rozwiązanie z przysługujących rodzicom. Ubezpieczony będący:

Pracownik otrzyma za ten okres 80% wynagrodzenia.

2. Opieka na dziecko zdrowe

Kodeks pracy gwarantuje rodzicom między innymi 2 dni w roku opieki na dziecko zdrowe. Są to dodatkowe dni wolne, spoza puli urlopu wypoczynkowego.

2 dni przysługują niezależnie od liczby posiadanych dzieci, są to dni na opiekę nad dzieckiem zdrowym, które mogą być wykorzystane np. w sytuacji strajku szkoły. Przysługują tylko na dziecko do 14. roku życia, a niewykorzystane dni opieki w danym roku nie przechodzą na rok kolejny. Za czas opieki przysługuje pełne wynagrodzenie. Oba dni mogą być wykorzystane naraz lub podzielone na dni bądź godziny, a z tego prawa może korzystać tylko jeden z rodziców. Należy pamiętać, że opieka nad zdrowym dzieckiem i zasiłek opiekuńczy to dwa różne przywileje rodzicielskie.

Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla rodzica- nie musi wykorzystywać dni z puli urlopu wypoczynkowego i otrzyma 100% wynagrodzenia. Jeśli więc chciałby skorzystać z tego rozwiązania w związku ze strajkiem, jak najszybciej powinnien poinformować pracodawcę o tym, że właśnie w tym terminie chce wykorzystać dni opieki na dziecko. Pracodawcy pozwoli to zaplanować pracę w firmie, a pracownik będzie spokojnie mógł zająć się dzieckiem.