Odszedł na wieczną szychtę

Dziś w nocy tj. 6 czerwca, w rejonie ściany nr „16” na knurowskiej kopalni, doszło do nieszczęśliwego wypadku, w skutek którego śmierć poniósł pracownik oddziału wydobywczego.

Św. Barbaro, na wieczną szychtę odszedł nasz brat, zatem miej go w swej opiece….

Do zobaczenia w oddziale „Niebo”

Wyrazy głębokiego współczucia kierujemy do rodziny, bliskich i znajomych.