80 rocznica agresji ZSRR na Polskę. Pamiętamy!

17 września obchodzimy 80 rocznicę zbrojnej napaści ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 roku w stanie wojny z Niemcami. Agresja ze strony ZSRR przypieczętowała IV rozbiór Polski.

17 września 1939 r. ZSRR złamał polsko-sowiecki pakt o nieagresji, realizując tym samym zobowiązania zawarte w tajnym protokole do paktu Ribbentrop-Mołotow. Armia Czerwona w liczbie ponad 600 tys. żołnierzy dokonała agresji na terytorium Rzeczypospolitej bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, łamiąc zasady prawa międzynarodowego.

Po wkroczeniu do Polski żołnierze Armii Czerwonej dokonywali licznych zabójstw, grabieży i gwałtów. Agresja ZSRR w dużym stopniu była nakierowana na eksterminację polskich elit. Po napaści aresztowano ponad 200 tys. Polaków, w tym oficerów, ziemian i prawników. Z kolei masowe wywózki na Syberię dotknęły około 1 mln 350 tys. Polaków. Konsekwencją 17 września były również późniejsze zbrodnie w Katyniu, Twerze i Charkowie, gdzie w sumie zamordowano około 22,5 tys. oficerów i policjantów.

W tym szczególnym dniu pamiętajmy o Polakach będących ofiarami II wojny światowej. Pamiętajmy tym bardziej, gdy obecna propaganda płynąca z Kremla w coraz bardziej mocny sposób próbuje wybielić to wydarzenie, opisując je jako wyzwolenie albo zabezpieczenie granic przed Niemcami.  Historia nie może być pisana na nowo tak jakby chcieli niektórzy. A prawda zakłamywana tak jak robią to dziś „wyzwoliciele” ze Wschodu i niezidentyfikowani „Naziści”.

Cześć i Chwała bohaterom!