Mundur górniczy – pomagamy przy stopniach i zapisach

Cieszy nas fakt, że tak wielu naszych członków pragnie posiadać mundur górniczy i przychodzić w nim na imprezy kopalniane i związkowe. Aby posiadać taki mundur, trzeba mieć nadany stopień górniczy, a z tym nie zawsze jest tak prosto, jak się wydaje.  Dlatego ponawiamy akcję pomocy przy uzyskaniu munduru.

W naszych biurach do odbioru są wnioski na mundur górniczy, z dofinansowaniem ze strony pracodawcy. Z takim wnioskiem należy się udać do kierownika działu po podpis i pieczątkę, a potem w przypadku knurowskiej kopalni do Działu Zatrudnienia do pani Lipińskiej,  a w przypadku szczygłowickiej kopalni do Działu Zatrudnienia do pani Jankowskiej. Wnioski na mundur można również odebrać w gospodarce materiałowej.

W biurach Solidarności  możecie się również wpisać na listę na nadanie stopnia górniczego. 

Górnik lub górniczka w mundurze, to dopiero widok, co udowodniła ubiegłoroczna karczma i biesiada obu Solidarności.