Czy członek Solidarności może należeć do innych związków zawodowych?

Pracowitego styczna cześć dalsza!Tym razem temat standaryzowanie przynależności członkowskiej.

Nasz Statut (do pobrania tutaj: http://www.solidarnosc.org.pl/…/STATUT_NSZZ_S_-_tekst…)

Wyraźnie mówi w Rozdziale II, punk 2:„Każdy członek Związku może należeć wyłącznie do jednej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, niezależnie od liczby tytułów uprawniających do członkostwa w Związku.”

Kilku za was zirytowało się, kiedy ich poprosiliśmy, aby się określili, gdzie chcą przynależeć. Sprawa jest prosta: albo u nas, albo nie. Chcecie być członkiem innego Związku Zawodowego, nie zabraniamy wam tego. Po prostu wypiszcie się od nas. Jeśli tego nie zrobicie, Zarząd knurowskiej „Solidarności” zrobi to za was. Zgodnie z naszym Statutem. Bedzie po prostu normalniej.