Mleko na knurowskiej kopalni?

Przedstawiciele Reprezentatywnych Organizacji Związkowych działających na KWK „Knurów-Szczygłowice” zwracają się z wnioskiem o wprowadzenie dodatku do posiłku profilaktycznego, jakim jest mleko, wzorem pozostałych kopalń JSW S.A.

W przypadku trudności z realizacją świadczenia zwracamy uwagę na możliwość wprowadzenia ekwiwalentu.

Powyższe argumentujemy Art. Kodeksu Pracy.