Biuletyn Informacyjny Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW SA

Aktualne wydanie Solidarności Górniczej

biesiada Piwna
czwartek, 11 czerwca 2015 13:37

 
Ważne - Przeczytaj
czwartek, 28 maja 2015 11:09

Knurów, dnia 9 marca 2015r.
Zarząd
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.W dniu 21 maja 2015r. przed Sądem Rejonowym Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach zapadł wyrok w sprawie z powództwa części pracowników Kopalni Knurów – Szczygłowice przeciwko Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. o wypłatę 14-tej pensji za rok 2014 (sygn. akt: VI P 322/15). Sąd Rejonowy uznał powództwo pracowników. Mimo, że wyrok nie jest prawomocny, to jest on opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności, co powoduje, że może być on egzekwowany bez konieczności oczekiwania na wyrok sądu drugiej instancji.
Mając powyższe na uwadze oraz wyrażony przez pozostałych pracowników zamiar wystąpienia na drogę sądową, co będzie wiązało się z obciążeniem Spółki kosztami postępowań sądowych, wzywamy Zarząd JSW S.A. do natychmiastowego podjęcia rozmów w przedmiocie sporu, w szczególności ustalenia ostatecznego terminu wypłaty pozostałej części 14-tej pensji.

 
Przeczytaj - Ważne ! Kontrola PIP
środa, 13 maja 2015 10:39

 
Energylandia
poniedziałek, 04 maja 2015 06:34

 

KWK KNURÓW – SZCZYGŁOWICE

RUCH KNURÓW
ZAPRASZA

CZŁONKÓW ZWIĄZKU

do Rodzinnego Parku Rozrywki

ENERGYLANDIA
w Zatorze

w terminie 13.06.2015 r.
-------------------------------------------
Bilety dla dorosłych i dzieci od 18 lat  w cenie 40,00 zł.
Dzieci  do lat 18 bezpłatnie       

Zapewniamy dowóz autokarem

UWAGA!
dla dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych prosimy o dostarczenie ksera legitymacji szkolnej przy zapisie

ZAPISY OD DNIA 05.05.2015 r.    

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 
Twin Peaks
środa, 15 kwietnia 2015 11:02

 
Pieniny
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 11:27

 

KWK KNURÓW – SZCZYGŁOWICE

RUCH KNURÓW
ZAPRASZA
CZŁONKÓW NA WYCIECZKĘ
W PIENINY
ZAJAZD CZORSZTYŃSKI
MANIOWY
w dniach 29-31.05.2015 r.

ODPŁATNOŚĆ:
150,00 zł. od osoby


Świadczenia obejmują:
- przejazd
- nocleg, wyżywienie
- opieka przewodnika
- ubezpieczenie
- grill
- wieczorek/ DJ/
- spływ Dunajcem, zwiedzanie Zamku w Niedzicy

ZAPISY OD DNIA 16. 04. 2015 r.
w siedzibie związku z jednoczesną wpłatą należności         


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 
Kontrola PIP
piątek, 27 marca 2015 09:48


Informacja
Ważne Przeczytaj


W związku z opieszałą kontrolą PIP dotyczącą kontroli czasu pracy.
NSZZ”Solidarność” zgłosi skargę do Głównego Inspektora Pracy w Warszawie na PIP okręgowy z Katowic.


ANEKSY DO UMOWY O PRACĘ ZMIENIAJĄCE CZAS PRACY NIESTETY NALEŻY PODPISAĆ PONIEWAŻ JEST TO PIERWSZA UMOWA MÓWIĄCA IŻ JESTEŚMY PRACOWNIKAMI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ SA.

 

PONADTO UWAŻAMY ŻE CZAS PRACY MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SKONTROLOWANY PRZEZ PIP - W SZCZEGÓLNOŚCI ROZPOCZĘCIE ORAZ ZAKOŃCZENIE PRACY PRZEZ PRACOWNIKA W ZAKŁADZIE PRACY -OD TEGO NIE ODSTĄPIMY

 
Pismo do Dyrektora - czas pracy
czwartek, 12 marca 2015 14:30

 
Informacja postrajkowa - Czas pracy - Aneks
czwartek, 12 marca 2015 14:25

INFORMACJA POSTRAJKOWA


NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH „KNURÓW”
DOTYCZĄCA CZASU PRACY – ANEKSÓW DO UMOWY O PRACĘ

 

 

W związku z kontrolą czasu pracy w Kopalniach JSW S.A. przez Państwową Inspekcję Pracy prosimy pracowników kopalni Knurów o nie podpisywanie aneksów do umów o pracę dotyczących czasu pracy.

 
Ostateczne wezwanie do zapłaty 14-stki
poniedziałek, 09 marca 2015 08:44

Zarząd

Jastrzębskiej Spółki Węglowej

 

 

 

W ustosunkowaniu się pisma Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 2 marca 2015r. (DP.0771-9/15), dotyczącego terminu wypłaty 14-tej pensji za rok 2014, w pełni podtrzymujemy swoje twierdzenia zawarte w piśmie z dnia 20 lutego 2015r.

Argumentacja przytoczona w Państwa piśmie jest nietrafna i nie zasługuje na uwzględnienie w świetle stanu faktycznego i prawnego sprawy. Intencje stron Strony zawierających Porozumienie z dnia 13 lutego 2015r. były jasne i klarowne,  a zapisy § 2 ust.17 Porozumienia miały na celu wyłączenie pracowników KWK „Knurów – Szczygłowice” w roku 2015 z programu oszczędnościowego, który dotknął innych pracowników JSW S.A.

Brak natychmiastowej wypłaty pozostałej części 14-tej pensji spowoduje fale pozwów sądowych. Pragniemy podkreślić, że pracownicy są w tym zakresie zdeterminowani dochodzić natychmiast swoich roszczeń przed sądem pracy, co zapewne narazi Spółkę na duże dodatkowe koszty.

Pragnąc uniknąć takiej sytuacji - narażania JSW S.A. na koszty postępowań sądowych oraz ponownego wybuchu niepokoi społecznych – chcąc rozwiązać spór w drodze ugody, wzywamy zarząd do natychmiastowego podjęcia rozmów w przedmiocie ustalenia ostatecznego terminu wypłaty pozostałej części 14-tej pensji.

 


«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama