Biuletyn Informacyjny Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW SA

Aktualne wydanie Solidarności Górniczej

Zaproszenie na spotkanie do JSW
piątek, 06 marca 2015 09:07

 
Zatrudnienie po 6 lipca 2011
czwartek, 05 marca 2015 11:27

Opina prawna z dnia 23 lutego 2015r.

Dotyczy: zapisów par.2 ust.18  „Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015r.”

Par.2 ust.18 „Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015r.” zawartego pomiędzy Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno – Strajkowym stanowi: „Strony uzgadniają, że pracownicy KWK  „Knurów-Szczygłowice” zatrudnieni w tej Kopalni w dniu debiutu giełdowego JSW S.A. zostaną objęci gwarancją zatrudnienia na zasadach identycznych, jak pracownicy zakładów JSW S.A.”.

Zgodnie z zapisem art. 65 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Zamiarem i celem stron Porozumienia było, aby pracownicy, którzy zostali zatrudnieni przed dniem debiutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej na Giełdzie Papierów Wartościowych zostali objęci gwarancjami zatrudnienia, jakimi są objęci pracownicy JSW S.A. Natomiast wszyscy pozostali pracownicy, zatrudnieni po dniu 6 lipca 2011r. będą świadczyli pracę na dotychczasowych warunkach, a w ich stosunkach pracy nie planuje się żadnych zmian.

Prawnik

Piotr Kisiel

 
Interpretacja prawna czasu pracy
czwartek, 05 marca 2015 09:59

Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonania pracy. Pracownik ma przy tym obowiązek przestrzegać ustalonego czasu pracy. Spóźnienia, jeżeli są częste i rażące, stanowią podstawę do zwolnienia pracownika. Czasem pracy jest suma godzin w skali doby i tygodnia, w ciągu których pracownik wykonuje pracę lub pozostaje do dyspozycji przełożonych. Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy obejmuje rzeczywiste wykonywanie pracy jak i oczekiwanie na wykonanie pracy.

Więcej…
 
Informacja postrajkowa - 14
czwartek, 05 marca 2015 09:20

INFORMACJA POSTRAJKOWA

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH „KNURÓW”

dotycząca wypłaty „14-stej pensji”

NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” przygotowała pozwy sądowe dotyczące wypłaty „14-stej pensji” i prosi swoich członków o zgłaszanie się do siedziby Związku w celu wypełnienia wniosku umożliwiającego złożenie pozwu sądowego o natychmiastową wypłatę pozostałej części „czternastki”.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 marca 2015 r.

 
Informacja postrajkowa
czwartek, 05 marca 2015 08:58

INFORMACJA POSTRAJKOWA

***

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH „KNURÓW”

 

NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” prosi swoich członków, którzy w miesiącu styczniu i lutym mają dniówki strajkowe, o zgłaszanie się z „paskami” w celu wypełnienia wniosku dotyczącego wypłaty zapomogi bezzwrotnej z tytułu utraty wynagrodzenia za strajk.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 marca 2015 r.

 

Zasady przyznania zapomogi:

- okazanie dowodu osobistego,

- okazanie „pasków” za styczeń i luty,

- wysokość świadczenia — 50 zł za dniówkę strajkową,

- wypłaty nastąpią od 12 marca 2015 r.

 
"Czas pracy do PIP"
wtorek, 03 marca 2015 12:12

W dniu 02.03.2015 związki zawodowe działające na KWK "Knurów - Szczygłowice" złożyły stosowne pismo do Państwowej Inspekcji Pracy o podjęcie interwencji w sprawie 8 godzinnego czasu pracy.

Poniżej przedstawiamy pisma wysłane do  PIP oraz do Dyrekcji KWK "Knurów - Szczygłowice".

 

Więcej…
 
Spotkanie z proboszczem i Ks. Wieczorkiem na KWK Knurów
wtorek, 03 marca 2015 12:32

13.02.2015 odbyło się spotkanie z Księdzem Andrzejem Wieczorkiem oraz proboszczem parafii Ceryla i Metodego Księdzem Mirosławem Pelcem na cechowni KWK Knurów. Był to gest solidarności z protestującymi górnikami.

Warto odsłuchać Słowa Bożego Księdza Andrzeja Wieczorka.

 

 
"14" do Sądu
wtorek, 03 marca 2015 10:34

W dniu 20 lutego 2015 związki zawodowe działające na KWK "Knurów - Szczygłowice" skierowały pismo do pracodawcy o natychmiastowe wypłacenie pozostałej części 14 pensji pod rygorem skierowania roszczeni przez pracowników na drogę sądową.

Mając na uwadze odpowiedź negatywną zarządu JSW z dnia 02.03.2015 jesteśmy zmuszeni składać pozwy do Sądu Pracy o wypłatę pozostałej części wspomnianej   14 pensji.

Poniżej przedstawiamy treść skierowanego pisma do JSW oraz odpowiedz na to pismo.

Więcej…
 
Strajk zawieszony porozumienie podpisane
sobota, 14 lutego 2015 18:59

Do dnia 13.02.2015 Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zawiesił strajk, który trwał od 28.01.2015. Porozumienie zawiera między innymi dwa punkty które odnoszą się do Ruchów KWK "Knurów - Szczygłowice" a mianowicie:

(...)

pkt.17 Prace nad standaryzacją płac "KWK Knurów - Szczygłowice" rozpoczną się w roku 2015 z realizacją uzgodnionego harmonogramu od 2016 roku. Pracownicy KWK "Knurów - Szczygłowice" będą zatrudnieni w JSW S.A. na podstawie dotychczasowych umów o pracę poza trybem wynikającym art. 23 prim KP, tym samym  w roku 2015 nie będą objęci programem oszczędnościowym dla pozostałych pracowników JSW S.A

pkt.18 Strony uzgadniają, że pracownicy KWK "Knurów- Szyczgłowice" w tej Kopalni w dniu debiutu giełdowego JSW S.A. zostaną objęci gwarancją zatrudnienia na zasadach identycznych jak pracownicy zakładów JSW S.A.

(...)

Więcej…
 
Pikieta na KWK Knurów-Szczygłowice
środa, 04 lutego 2015 11:44

foto http://www.miastoknurow.pl/

Dnia 03.02.2015 odbyła się pikieta przed bramami Ruch Knurów oraz Ruch Szczygłowice. W pikietach łącznie wzięło udział około 1000 osób. W Knurowie pracownicy przemaszerowali następnie pod rondo Jana Pawła II, gdzie przez 30 minut w ramach protestu przechodzili przez pasy blokując ruch.

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w pikiecie serdecznie dziękujemy, a w szczególności kolegom z Piekar, Sośnicy i Łazisk Górnych .

 


«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama