Mleko na knurowskiej kopalni?

Przedstawiciele Reprezentatywnych Organizacji Związkowych działających na KWK „Knurów-Szczygłowice” zwracają się z wnioskiem o wprowadzenie dodatku do posiłku profilaktycznego, jakim jest mleko, wzorem pozostałych kopalń JSW S.A. W przypadku trudności z …

Czytaj dalej