Kontakt

NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów

telefon:  327-185-786 lub 327-185-658
fax: 322-365-592
e-mail: solidarnosc.knurow@gmail.com