Zarząd

OGŁOSZENIE: W czwartek 21 listopada 2019 o godzinie 15.00 odbędzie się 
długo  oczekiwane powakacyjne Zebranie Zarządu. Przyczyną dłuższej przerwy 
w spotkaniach były oczywiście wakacje i natłok organizacyjny 
ostatnich miesięcy. W skrócie nazbierało się tematów!
Najważniejsze tematy poruszane na zebraniu to:
- podsumowanie wakacji, wyjazdów, szkoleń, itd,
- raport z przygotowań do Biesiady Piwnej i innych imprez do końca roku,
- nakreślenie celów na 2021 rok (karta MULTISPORT, wybory SiP itd),
- wprowadzenie nowych członków (aktualnie prawie 1100 członków)
Zebranie odbędzie się w Hajerówce. Obecność obowiązkowa!

OGŁOSZENIE: W piątek 12 października o godzinie 15.00 
odbędzie się długo oczekiwane Zebranie Zarządu. 
Przyczyną dłuższej przerwy w spotkaniach były oczywiście wakacje 
i natłok organizacyjny ostatnich miesięcy. 
Najważniejsze tematy poruszane na zebraniu to: 
- podsumowanie wakacji, wyjazdów, itd, 
- zaplanowanie Biesiady Piwnej i innych imprez do końca roku, 
- nakreślenie nowych celów i zadań dla członków. 
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku związkowym na Dworcowej 1.
W dniu 17 maja odbyło się drugie posiedzenie nowego Zarządu. 
Tym razem udało się powołać Prezydium Zarządu w składzie: 
Zbigniew Gwiżdż i Michał Bagiński jako Wiceprzewodniczący, 
Lucyna Lasocka jako Sekretarz, i Piotr Ryba jako Członek Prezydium.

11 kwietnia 2018 
Pierwsze zebranie Komisji Zakładowej w większości poświęcone 
było wyborom członków poszczególnych komisji zadaniowych 
(socjalnej, medialnej i BHP). Członków Prezydium poznamy 
za kilka dni kiedy to odbędzie się kolejne zebranie komisji.
Przed członkami Zarządu postawiono szereg konkretnych zadań
i obowiązków. 
Przyjęto w miesiącu marcu 25 nowych członków. 
Dziękujemy za zaufanie.