Zarząd

W  dniu  17 maja  odbyło się drugie posiedzenie nowego Zarządu. 
Tym razem udało się powołać Prezydium Zarządu w składzie: Zbigniew
Gwiżdż i Michał Bagiński jako Wiceprzewodniczący, Lucyna Lasocka jako 
Sekretarz, i Piotr Ryba jako Członek Prezydium. 

 


11 kwietnia 2018 
Pierwsze zebranie Komisji Zakładowej w większości poświęcone 
było wyborom członków poszczególnych komisji zadaniowych 
(socjalnej, medialnej i BHP). Członków Prezydium poznamy 
za kilka dni kiedy to odbędzie się kolejne zebranie komisji.
Przed członkami Zarządu postawiono szereg konkretnych zadań
i obowiązków. 
Przyjęto w miesiącu marcu 25 nowych członków. 
Dziękujemy za zaufanie.