Zarząd

 

 


11 kwietnia 2018 
Pierwsze zebranie Komisji Zakładowej w większości poświęcone 
było  wyborom  członków  poszczególnych  komisji zadaniowych 
(socjalnej,  medialnej  i  BHP).  Członków Prezydium poznamy 
za kilka dni kiedy to  odbędzie się kolejne zebranie komisji.
Przed członkami  Zarządu postawiono szereg konkretnych zadań
i obowiązków. 
Przyjęto w miesiącu marcu 25 nowych członków. 
Dziękujemy za zaufanie.