Zarząd

 

L.p Nazwisko i imię Funkcja Oddział
1. Leśniowski Krzysztof Przewodniczący 322
2. Górka Piotr V-ce Przew.ds. finansowych 001
3. Gwiżdż Zbigniew V-ce Przewodniczący etat
4. Głód Roman V-ce Przewodniczący 046
5. Alczyńska Maria sekretarz etat
6. Frost Piotr członek Prezydium 058
7. Samociuk Zbigniew członek Prezydium 241
8. Bieniek Grzegorz Członek 038
9. Bielawski Wojciech Członek 361
10. Bagiński Michał Członek 322
11. Budny Grzegorz Członek 062
12. Czopek Izabela Członek 054
13. Dura Jacek Członek 001
14. Fruhmark Norbert Członek 033
15. Fela Mariusz Członek 220
16. Jakubowski Damian Członek 243
17. Kostrzak Czesław Członek 062
18. Kleibert Piotr Członek etat
19. Kruk Bogumił Członek 062
20. Leszczyńska Barbara Członek 050
21. Loch Marcin Członek etat
22. Malcherek Damian Członek 033
23. Moskal Jan Członek 058
24. Nalepa Wojciech Członek 020
25. Orylski Paweł Członek 002
26. Pawlik Jakub Członek etat
27. Plaza Grzegorz Członek 046
28. Poloczek Dariusz Członek 244
29. Skowron Katarzyna Członek etat
30. Wasilewski Mariusz Członek 241

 

WYKAZ CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH KNURÓW 2014-2018

 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Oddział
1. Chodała Grażyna Przewodnicząca etat
2. Andryjanowicz Damian Członek 241
3. Lukoszek Krzysztof Członek 002
4. Tarnecka Agnieszka Członek 177
5. Zimonczyk Dariusz Członek 055