300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. Premier podpisał rozporządzenie.

300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia, takie rozporządzenie w piątek w Dzień Dziecka podpisał Premier Mateusz Morawiecki. W ramach programu „Dobry Start” każdy uczeń dostanie 300 złotych dofinansowania na książki i pomoce dydaktyczne od 1 września tego roku.

Premier poinformował w specjalnym nagraniu, że podpisał rozporządzenie w wyjątkowym dla młodych ludzi dniu – Międzynarodowym Dniu Dziecka. Jak dodał, wyprawka to „dobry start dla dzieci młodzieży w rok szkolny”.

– Szanowni państwo. W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, mam ogromną przyjemność podpisać rozporządzenie wprowadzające wyprawkę. Wyprawkę, czyli dobry start dla dzieci i młodzieży w rok szkolny. To wypełnienie jednej z obietnic, którą złożyłem Polakom kilka tygodni temu – powiedział premier Morawiecki w materiale wideo opublikowanym na twitterowym koncie kancelarii premiera.

Rządowy program „Dobry start” został ogłoszony w połowie kwietnia. Zgodnie z rozporządzeniem świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (w takim przypadku świadczenie „Dobry start” będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą). Dokument zakłada, że wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Rozpatrzenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku złożonego w lipcu i sierpniu i wypłata świadczenia nastąpią nie później niż do końca września.

Z naszej strony należy dodać, że program ten obok sztandarowego 500 plus i szeregu pomniejszych programów pomocowych wprowadzonych w ostatnich latach przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest programem który ma podnieść z kolan polską rodzinę, która w ostatnim ćwierćwieczu nie mogła liczyć na żadne większe wsparcie państwa. Często zaś wydawało się, że pozostawiona jest sama sobie.

W imieniu wszystkich rodzin, których dzieci  1 września tego roku ruszą do nowych klas i szkół, dziękujemy. Przypominamy jednak, że plecak to wydatek rzędu 100-150zł, książki 400-500, zeszyty i przybory – kolejne 100zł. Warto porządnie przyjrzeć się polityce podatkowej na takie artykuły. Tak jak robią inne państwa. Ale i tak wyprawka „Dobry start” to dla nas kolejny krok w dobrą zmianę.