Zbieramy podręczniki i lektury dla polskich dzieci na Litwie

– Potrzebujemy książek. Podręczników i lektur. Nasze dzieci bardzo chcą czytać i uczyć się po polsku. Niestety nie zawsze mają z czego! – z takim apelem zwróciła się do nas pani Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum imienia Jana Pawła II w litewskim Wilnie.

W 2014 roku z inicjatywy Kazimierza Grajcarka, ówczesnego przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (SGiE) NSZZ „Solidarność” w placówce tej odsłonięto i poświęcono pomnik Jana Pawła II. Monument został ufundowany przez SGiE, Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego i Region Śląsko-Dąbrowski Związku. Wówczas „Solidarność” pomogła postawić pomnik, dziś stanęła przed równie ważnym, a może nawet ważniejszym zadaniem, które przyczyni się do umocnienia polskości na Wileńszczyźnie.

Chodzi o… książki! Książki po polsku. Rzecz bardzo ważną dla litewskich Polaków. Ważną, bo dzięki niej kolejne pokolenia będą mogły wzrastać w kulturze polskiej, zachowają polską mowę i pismo.

Kazimierz Grajcarek, który odszedł na emeryturę i od ubiegłego roku nie pełni już funkcji w Związku, gdy tylko usłyszał o akcji, bez wahania się w nią zaangażował.

Wspólnie postanowiliśmy włączyć w akcję zbiórki podręczników i lektur wszystkie komisje zakładowe, wszystkich członków „Solidarności”. Postanowiliśmy włączyć w tę akcję każdego, kto mógłby wesprzeć dzieci uczące się na Litwie.

Od 1 kwietnia  będziemy zbierać książki, zwłaszcza podręczniki i lektury dla uczniów szkoły podstawowej według wykazu, jaki otrzymaliśmy z wileńskiego progimnazjum. Zebrane dary „Solidarność” zamierza zawieźć na Litwę. Zbiórką i transportem wszystkich zebranych książek zajmie się NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”.

Książki i podręczniki z wykazu, który publikujemy poniżej, prosimy dostarczać do najbliższej komisji zakładowej „Solidarności”.

Akcję można również wspomóc przelewem na konto Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnych i Przedsiębiorczości „Wspieramy” nr: 11 1050 1298 1000 0023 5364 8583 z dopiskiem „Szkoła na Litwie”.

Kontakt w sprawie zbiórki książek: Piotr Ryba, numer telefonu – 531-867-772.