500, 600, 700zł przyznane

Komisja socjalna podjęła decyzję… pracownicy otrzymają 500,600 lub 700 zł!

Dosłownie przed chwilą zakończyło się posiedzenie komisji socjalnej kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice” z udziałem związków zawodowych. Komisja przyznała, że zapomoga pieniężna wyniesie odpowiednio 500, 600 lub 700 zł.
Kwota jest uzależniona od dochodu w przeliczeniu na członka rodziny według tych samych zasad, co „wczasy pod gruszą”. Warunkiem uzyskania zapomogi jest wypisanie wniosku o zapomogę w Dziale Socjalnym w terminie do 17.08.2020. Wypłata nastąpi 28.08.2020.

Zapomoga przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionych na dzień 29.07.2020.

Aby otrzymać zapomogę finansową trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek.
Więcej szczegółów wkrótce.