15 sierpnia jednak dniem płatnym do wybrania

15 sierpnia jest dniem wolnym do wybrania. Zaskoczy was jednak wiadomość, że dla wielu z was będzie to jednak dzień wolny, ale płatny!

Zgodnie z art. 130 KP paragraf 2, oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 październik 2012 (art: K 27/11), jeżeli u pracodawcy rozkład czasu pracy przewiduje wykonanie pracy od poniedziałku do piątku, a soboty są dniami wolnymi (jak na kopalni) wynikającymi z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, to pracodawca ma obowiązek ustalić inny termin dnia wolnego od pracy, w którym pracownik zrealizuje swoje prawo do pięciodniowego tygodnia pracy. Dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony w ciągu okresu rozliczeniowego.

Ponieważ taki dzień wolny wypada w sierpniu, 15 w sobotę, obniża on o jedną dniówkę uposażenie, ponieważ skraca ilość tzw „dni czarnych”. Obniża więc wypłaty wszystkim tym, którzy są płaceni z wynagrodzenia dniówkowego na naszej kopalni tj: pracowników fizycznych oraz pracowników etatowych zatrudnionych na „nowych umowach”. Na KWK „Pniówek” i Ruchu „Zofiówka” dotyczy to wszystkich pracowników mających umowy w oparciu o zapisy ZUZP.

Solidarność w ramach Reprezentatywnych Organizacji Związkowych w JSW skierowała pismo w oparciu o powyższe założenia i od Zarządu Spółki otrzymała odpowiedź, że wyżej wymienionym pracownikom należny się rekompensata za dniówkę wybraną za 15 sierpnia. Ma ona być wyliczana jako średnia urlopowa za dni przepracowane w dni robocze (bez dniówek ponadnormatywnych) z miesiąca w którym pracownik wybrał dzień wolny.

Uprawnieni są wszyscy zatrudnieni na dzień 15 sierpnia 2020 w JSW. Wypłata rekompensaty nastąpi za wypłatę sierpniową.

Jeszcze raz w telegraficznym skrócie: 15 sierpnia wybrany jako dzień wolny jest płatny na naszej kopalni dla pracowników rozliczanych dniówkowych tj:
– pracowników fizycznych
– etatowych na „nowych umowach”.