Porozumienie płacowe z 2020 obowiązuje! Stanowisko Reprezentatywnych jest jednoznaczne.

Porozumienie płacowe z 2020 obowiązuje!

Czy porozumienie płacowe zawarte w tamtym roku obowiązuje w JSW?

Poniżej stanowisko Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW S.A. w reakcji na „Oświadczenie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” w sprawie respektowania porozumienia płacowego zawartego pomiędzy związkami reprezentatywnymi a Zarządem JSW w 2020 roku. Przedstawiona w nim ekspertyza prawnicza jasno przedstawia, ze porozumienie takie istnieje i wywołuje kroki prawne. Dlatego wzywamy Zarząd JSW i panią prezes do stosowania przedmiotowego porozumienia, gdyż niepokój społeczny jest co raz większy z uwagi na nie przestrzeganie dokonanych ustaleń przez pracodawcę. Brak realizacji porozumienia zmusi stronę związkową do podjęcia dalszych działań przewidzianych w przepisach prawa.

2Ty i 1 inny użytkownik