CHCĄ ZAMKNĄĆ KNUROWSKIE KOPALNIE!

Teraz kiedy nie tylko Polska, ale i reszta świata pilnie potrzebuje stabilnych dostaw węgla dla elektrowni, uaktywnili się eko lobbyści. Na ich celowniku znalazła się i knurowska kopalnia.

Jak napisali na swojej stronie: „Co najmniej 9 polskich kopalń węgla kamiennego otrzymało w ostatnich latach 16 zezwoleń na wydobycie węgla, bez wymaganej prawem oceny oddziaływania na środowisko. Podejmujemy kroki prawne i domagamy się od polskiego rządu wstrzymania pozwoleń. Większość koncesji została w bezprawny sposób przedłużona o 20-25 lat, czyli nawet do połowy lat 40-tych. Kopalnie, o których mowa należą do Polskiej Grupy Górniczej (12), Jastrzębskiej Spółki Węglowej (2), …. Bezprawne przedłużenie koncesji miało miejsce pomiędzy 2018 a 2021 rokiem.”

Jak łatwo sprawdzić, kopalne, jakie w JSW otrzymały w tym czasie koncesje, to KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Budryk”. Na stronie Greenpeace jest już nawet przygotowana specjalna petycja, do Ministra Klimatu i Środowiska pana Michała Kurtyki, by natychmiast zatrzymał dalsze wydobycie węgla kamiennego w tych kopalniach, w tym i naszej, oraz zobowiązał spółki węglowe do rzetelnej oceny ich wpływu na ludzi i środowisko.

Jak widzicie sami, Turów to dopiero początek. Gra się dopiero zaczęła. Ceny energii rosną w zastraszającym tempie. Energię z węgla i atomu zastępuje się gazem, a gaz z Rosji zamiast do Europy płynie do Chin. Energia odnawialna w zimę nie działa już tak sprawnie i stabilnie. W mediach słyszycie, zamknąć Turów, bo prawo jest prawem, a tu nagle pada hasło: zatrzymać nielegalne wydobycie w Polsce, w tym w Knurowie.

Czego jeszcze nie rozumiecie, o co tu się toczy gra?

PRYBA